Địa chỉ:
105, Avenue d'Ivry
75013 PARIS 13ème
FRANCE

Métro trạm TOLBIAC (đường số 7)
Métro trạm OLYMPIADES (đường số 14), cách 2 phút.
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
+33 (0)1 73 71 50 13
https://www.hotelmajesty.fr