Giờ nhận phòng : 14.00

Giờ trả phòng : 12.00 (Trường hợp trả chậm trên 1 giờ sẽ phải trả thêm tiền.)

 

Trước khi nhận phòng, qúy khách vui lòng xuất trình căn cước hoặc hộ chiếu.

Lúc check-in, quý khách chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ visacard, mastercard hoặc  eurocard. Cá loại thẻ khác hoặc chèque không chấp nhận.

Tin tức :  không co breakfast cho quy khách tay Ks.

 

Điều kiện đặt phòng

Khi đặt phòng, qúy khách cho biết số người, loại phòng muốn đặt và ấn định thời gian. Trường hợp này, qúy khách cần thanh toán tất cả tiền đặt phòng trước online và đặt phòng sẽ được duy trì đến 20 giờ trong ngày đến.

Sau khi quyết định, quý khách có thể trả tiền trực tiếp trên mạng (on-line payment) trong ca 3  phần  tiếng  Việt  Pháp,  hoặc Anh . Khách sạn không nhận chèque. Việc trả tiền hoàn toàn được bao đảm paypal, không co vân đề gì cả.

Quý khách cần tôn trọng số người, loại phòng và số ngày như đã quyết định lúc đặt phòng. Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thay đổi với bất cứ lý do gì. Trường hợp này, số tiền đả thanh toán sẽ không được hoàn lại.

 

Điều kiện hủy bỏ

Sau khi đồng ý đặt phòng và gửi tiền đặt cọc. trường hợp quý khách quyết định hủy bỏ với bất cứ lý do gì, số tiền đả thanh toán sẽ không được hoàn lại.

Điều lưu ý !

Để tránh mọi tranh tung có thể xảy ra lúc nhận phòng, và nhất là quý khách không chắc chắn về số ngày, tốt hơn hết nên đặt trước một đêm.

Xin chú ý ! Việc đặt phòng của quý khách chỉ xác nhận, "confirmed", sau khi quý khách thanh toán tất cả tiền đặt phòng trước on-line.

Có nghĩa là khi quý khách nhận được "Booking Status Confirmed" hay là "Order Status Completed"

 

* No-show
No-show là danh từ chỉ định quý vị không tới ngày đả đặt mà củng không báo trước sự hủy bỏ.

Mọi thắc mắc, quý khách liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua e-mail để được giải thích.

Trân trọng cảm ơn quý khách.